март 23

За поклонниците на смъртта

Гигантското струпване на страдание,невъзможно за компенсиране от пазителите се трансформира в кинетична енергия. Нищо не се губи и майка Земя би била разкъсана на фрагменти, като Фаетон, чиито остатъци и днес кръжат около Слънцето във вид на астероиден пояс. Последвалите ледникови периоди спасили планетата от разпад. Това, и спасяването на петата раса са мерките предприети от Лечителя.
Пред абсолютния монист не стои въпросът за това кое е първично. Той счита живота за свещен независимо от това кога,къде и в какво се проявява. Абсолютния монист познава свещенният кръговрат и размера на циклите в него. Познава и седемте стихии. И знае,че щом има кръговрат на водата значи има и такъв на онези стихии към които се числи съзнанието. Така по необходимост всяко движение започва от абсолютната отправна точка като център на равновесие и приключва пак там,в лая центъра.
В сбирщината,по волята на господаря всичко е наопаки,поради простата причина,че масата народ вече няма съзнание за цялото, а за шефа това нещо е невъзможно бъдеще. В храма и академията се шири господарската подлога,чиято единствена задачка е да възпява разделението. Единната наука е разделена на безброй сектори без никаква връзка помежду им. Синтеза на тези сектори се счита за велико престъпление. Във ”философските” факултети нагло се преподава дуализъм в безброй варианти или ограничен монизъм, което е същото. И това не е от вчера. Негово благоговейнство попа , отсреща, в черковата, джамията или будистката ступа баламосва верующите, че божественото и човека са нещо отделно, че само”… този бог е велик, който прави чудеса”и че нирвана е унищожение. За прераждане дума не може да става,освен в уродливите му варианти. Подробностите зависят от географското и етническо разположение на подработваните пасоми. Така елементариите обитаващи сбирщината било вярващи или не в безсмъртието си остават с убеждението, че живота винаги и задължително приключва в Нищото. Вярно, че може, ама само може и да има изключение от това правило, но това e запазена за неведомите пътища на господаря зона…
Така на мястото на будизма преподаван от Гаутама и Дже Дзонкапа, след насилственото отстраняване на Таши ламите, идват Джайна и Тантра със своите корифеии. Цар Ашока и Далай обаче нямат възможността да се докопат до оригиналните текстове на наследените или придобити и съхранени с неимоверни усилия трудове на оригиналното учение за единството на Вселена, Божество и Човек. Пък после тайничко се радват,че от Йешуа няма ни ред…От Заратустра, Мойсей и Мохамед са си запазили по един косъм от свещенните им бради. Адвайта Веданта и Шанкара са заменени от Бхактиведанта бук тръст.
Разни тaмплиери, розенкройцери, както и ръкомахащите срещу светилото издънки на Бейнса Дуно без капчица свян се кичат с тленните останки на изтребените от предшествениците им общиари, наречени от народа богомили. Както и да е. Господаря и слугите му превземат само името. Същността остава за този, комуто е жизнено потребна.
А за нещастниците в сбирщината Унищожението във вид на Смърт е единственото възможно бъдеще.


Етикети:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
GLOBAL OPTICS BULGARIA Ltd © 2014. All rights reserved.

Posted 23.03.2014 by ShinnoK in category "Всичко в Едно