март 23

За анархията

Когато се появят приказки,че за тоталитарната държава са необходими условия като бързи комуникации,централизирана икономика и единовластие,трябва да се отбележи,че тези приказки са сложени в устата на някой шмекер.И трябва голяма наглост в наличност за да се твърди,че демокрацията е единствената бариера пред диктатурата.За това удобно изследванията на разните му там псевдофилософи се ограничават в рамките на приличащите си като две капки вода режими на болшевики и нацисти.Всъщност няма значение дали на власт е някой единак или отбор юнаци.Дали е монархия,република или понтифакт.Важно е държавният глава да е в услуга и точно да играе по свирката на господаря.Може да носи свободно единствено короната и скиптъра,папската мантия или да надяне окичен с финтифлюшки мундир.Може при необходимост да се издокара и като културен меценат,велик оратор а защо не и бохем.Няма лошо.Трябва да си голям глупак за да си мислиш,че е от някакво значение дали е дошъл на власт чрез „избори”,по наследство или с военен преврат.Идването задължително е с господарски параф,заминаването изключително рядко – по волята на народа.
Тоталитарните режими на държавно управление не са изнамерени от упоменатите по-горе феномени.В средните векове всички сфери на общественият живот са в ръцете на една клика.Църковните прелати държат под контрол изкуствата,образованието,медицината. Под техен диктат са законодателната,изпълнителната и съдебна власт.Няма лабаво.За това съвсем на са необходими бързи съобщения между отделните управленски звена и в хоризонтален,и във вертикален план.С канона добре е запознато и последното попче от възможно най-глухата провинция на света.И го прилага стриктно.Така е и е Европа,и в Азия,и в латинска Америка.Изключение правят ескимосите и североамериканските индианци,избити в последствие за това.
По отношение на единовластието се процедира специално.Ако всички са кротки,ако стадото блее в синхрон,църковната власт е отделена от държавната.Само да заходи брожение – кучетата настръхват и либерализма се превръща в далечен спомен.Църковният водач бива интронизиран и за държавен такъв.За удобство по някога е обратното.Прилагането на тотални репресии е лесно и съчетано с феодализъм винаги решава проблемите.
Този модел в по-нови времена е само доведен до съвършенство от епигоните на държавническата мисъл – нацисти и болшевики.За бъдещи неприятности вече се тестват психотронни оръжия.
За робът обаче практически няма особено значение кой държи сопата,която му играе по гърба.Бар кода и – хептен.Понятия като националност,раса,вероизповедание са само схоластика за управляващи дебелогъзници ,бинесмекерета и казионна псевдоинтелектуална сган.Епохата да върви на майната си.Демокрацията също.Важното е,че във всички времена,във всички възможни места ,при всички форми на управление между Небето и Земята стои един тлъст държавен плужек.Господаря има два вида инструменти : слуги и роби.Страшното идва обаче само тогава,когато плужекът се настани в човешкото сърце.
Та този тулуп,макар и слуга не от много висок ранг/колкото по-високо стои в „йерархията”стои слугата,толкова по-рядко пребивава във видимост/,в момента,в който насилието е единственото действащо правило,нещо постигнато с общи на слугинският апарат усилия тръби на ляво и на дясно,че света би потънал в хаос без него.Разбира се след внимателно отстраняване на всеки пример за обратното.Така се стига до парадокса,че когато господарският глашатай от амвона на която и да е институция,било светска,религиозна или юридическа размахва плашилото на анархията,той е прав.Ами да,във свят устроен по образеца,по който е устроен Космоса всички отвратителни черти с които идентифицира своята същност плеядата слуги и сияйният и господар няма да ги има.И тъй като не съзнават безсмъртието, основен лайтмотив на гротескната им песен е смъртта.Трагичното в техният случай обаче е това,че те много добре знаят за неизбежността на промяната.Еволюцията е неотменна.Глутницата подлежи на разформироване. Световните конвулсии от геофизичен,социален и ментален характер са треската придружаваща изцелението.GLOBAL OPTICS BULGARIA Ltd © 2014. All rights reserved.

Posted 23.03.2014 by ShinnoK in category "Всичко в Едно