март 23

За Хеви Метъла

Във Великият кръговрат има точно подредени множество завихряния. Върха на вълните е пладне а дъното – полунощ. Така всяко Явление има Утро и Залез. Първото нещо, което идва със зората е звук. Той е и последното нещо в момента, когато денят погасва. Заради това Музиката е съвършеното изкуство. Истинската музика извира от сърцето на музиканта, и е предназначена за другите сърца. Цялата дисхармония, на която в сбирщината викат музика достига до задника, половите органи, стомаха или дори до ума на разчлененият обект, но в никакъв случай до сърцето му. Вдъхновението е измежду нежеланите неща, поради това, че възвръща на частите изгубеният цялостен вид. Когато дойде небесният певец, гандхарва той може да е дрипав, мръсен, чорлав да се дрогира и пие като змей, но той винаги свири и пее от душа. Богат или беден, щастлив или в обляно със сълзи лице той пее и единственото от което се нуждае истински това е Музата. А тя е от женски род. Да му се не види макар. Лошото е, че в сбирщината почти не се срещат истински жени. Мъже в женски тела колкото щеш, но няма място в мъжкият свят за Майката – Родител, Пазител и Вдъхновител на Живота. До деня на Новият Свят, Новият Човек и Новата песен.

52


Етикети:, , , , , , , , , , , , ,
GLOBAL OPTICS BULGARIA Ltd © 2014. All rights reserved.

Posted 23.03.2014 by ShinnoK in category "Всичко в Едно

Коментари